Styret

INSTRUKS for styrearbeid

i  Skåreråsen II borettslag 

Formålet med styrets arbeid

Styrets arbeid skal rettes inn mot å realisere borettslagets formål slik dette er beskrevet i borettslagsloven og borettslagets vedtekter, det vil si å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i borettslaget og å vedlikeholde og utvikle borettslagets bygningsmasse samt å drive virksomhet som står i sammenheng med boretten.

Instruks for styretarbeid i Skåreråsen II borettslag vedtatt av styret i møte 2018 11 05 og fremlalgt for generalforsamllingen 2019

Les hele dokumentet her