Siste oppdateringer 21.09.2021  -- se også på   Nyheter

Og følg med på facebook- nesten daglig nytt .....

Kontoret holdes stadig stengt -- du kan bestille låsebrikker,
gjesteparkeringskort mv ved å sende epost til post@skarerasen2.no 

Herunder finner du det meste om borettslaget

Har du spørsmål, se etter svaret på siden "Ofte stilt spørsmål - O.S.S"
eller kontakt styret.

De små daglige tingene kan du også følge på Facebook:
"Skåreråsen 2 borettslag - for våre beboere "

Les mer på  Elbil | Skåreråsen 2 Borettslag (skarerasen2.no) 

 

21.09.2021  HMS-informasjon 
02.09.2021 Nyhetsbrev 9-2021  
02.09.2021 tillegg til husordensreglene om postkaseskilt 
01.09.2021 Protokoll fra styremøte 01.09.2021

04.08.2021 Nyhetsbrev 8-2021 
22.06.2021 Protokoll fra styremøte 21-06.2021
22.06.2021 Nyhetsbrev 7-2021 


Servicepartner for Internett, TV og dekoder er  Telenor (tidl Canal Digital) tlf 915 09000
Vakttelefoner- døgnservice - 
Rørlegger 22 32 35 14 -92 88 30 15 Tor Orvei AS, Elektriker  916 90 613,- M. Fure   
Låsesmed 63 81 01 01 - Romerike Låseservice

BRANN 110  -   POLITI 02800  (112) - AMBULANSE 113

Lær hva du skal gjøre dersom det brenner: Se video her

Siste nytt

Siste nytt                                        

Kontaktinformasjon

Kontoradresse
Skåreråsen 2- borettslag
Skårer Terrasse 12
1473 Lørenskog

Styrekontoret i Skårer Terrasse 12 er åpen
mandager  fra kl 1800-1900

Grunnet corona:  Kontoret holdes foreløpig stengt

E-post: post@skarerasen2.no
Org.nr: 950 406 879

Postadresse:
Skåreråsen 2- brl
Boks 323
2001 Lillestrøm

Fakturaadresse:
Skåreråsen 2 brl 
Org.nr: 950 406 879
 Postboks 2719,
7439 Trondheim

Vennligst send faktura i  EHF 
til org.nr: 950 406 879 -

eller e-post   
950406879@bori.no


Vår forvaltningskonsulent
Hege Birgitte Hatlem
E-post:
hege.birgitte.hatlem@bori.no
Tlf: 63 89 02 00 

Kontakt direkte til styreleder
bs@birgith.no   

Generalforsamling 2022 er
onsdag 6 april  
kl 1800  
Skårer Kirke eller  digitalt?