Brukerveiledninger

Våtrom - Rens av sluk mv

Drifts- og vedlikeholdsinstruks for  arbeid utført i forbindelse med Våtromsprosjektet i 2017 - 
Her kan du bl.a. se hvordan du renser sluket på badet 

Les om Vedlikehold av Våtrom