Styret

Leder
Birgith Sørensen, Skårer Terrasse 18
mob: 482 48 795
bs@birgith.no

Nestleder
Bente Strand, Skårer Terrasse 20
mob: 909 73 665
blangne@online.no

 

Styremedlem
Andreas Solberg, Skårer Terrasse 18
mob: 40 857 090
andreas.solberg@nexans.com

Styremedlem
Amanda Ericsson ,Skårer Terrasse 10
mob 466 84 669 
amaericsson@gmail.com 

 

Styremedlem
Georg Ellingsen , Skårer Terrasse 14
91 32 76 40
Georg@rcbil.no  

Varamedlem
Dilawaiz Yaqub, Skårerlia 16
Mob 92 04 13 60
2dil4dil@gmail.com 

 

Møteplan

Plan for styremøter  2021:: Vi møtes på "Teams"

Styremøter 2021:  21.06 .. 30.08 -- 04.10-- 01.11 -- 06.12.202


Protokoller kan du lese ved å klikke her

Kontor - Skårer Terrasse 12 - er åpen hver mandag fra kl 1800-1900 (påske-stengt)

Se hva seniorlaget har utfør


Les her Instruks for styrearbeid 
Ny oppdatert
Instruks for styrearbeid i Skåreråsen II borettslag
Vedtatt av styret i møte 2018 11 05 - fremlegges på generalforsamlingen 2019 04 10
Instruksen erstatter gml versjon fra april 2008 og skal hvert år fremlegges og godkjennes på første ordinære styremøte etter generalforsamlingen.

1.1 Formålet med styrets arbeid
Styrets arbeid skal rettes inn mot å realisere borettslagets formål slik dette er beskrevet i borettslagsloven og borettslagets vedtekter, det vil si å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i borettslaget og å vedlikeholde og utvikle borettslagets bygningsmasse samt å drive virksomhet som står i sammenheng med boretten

 

.

.
Skjer det noe og du kanskje vil sende en klage til styret? er det viktig at vi får alle opplysninger som må til for å kunne behandle klagen. 
Du kan fylle ut skjema og sende det til oss