Vedlikehold

Vedlikehold - historikk

Skåreråsen 2 brl - fra 1987 til dato... 

 

 

 

Type vedlikehold

Årstall

 

 og så blir det en tid med bare daglig vedlikehold :-)

 

 

Nye  dører  brannsikre --i kjeller til Tekn.rom 

2021

 

Brannteknisk tilstandsvurdering er utarbeidet - begynner arbeidet med å innhente tilbud på brannalarmanlegg

2021

 

Elbilprosjekt 2-2 - Klargjøre for 34 elbilplasser - gjøre 18 helt ferdige 

 2020

 

Elbilprosjekt 2-1 .. få strømkabel fra Trafo i Skårerlia ned til fordeler-skap på parkeringsplassen - fellesprosjekt med SÅ3

 2020

 

Bunnledninger  -- ferdig gjort. Overvannsleding v Skårerlia 18 og Skårer Terrasse 18

 2020

 

VP2 for 2020 til 2030 er utarbeidet

Langtidsbudsjett fra 2020 til 2030 er utarbeidet

 2019

 

Bunnledninger - drar frem prosjektet som var satt til 2020-21

igangsettes sept/okt 2019

 2019

 

Tatt ned alle balkong-blomsterkasser - de begynte å falle ned 

2019

 

6 elbil ladeplasser - sammen med Skåreråsen 3 - igangsatt

 2019

 

Male oppganger og nye oppslagstavler 

2019

 

Bytte lys i kjeller- fellesområder  ledlys med sensor (dugnad)

2019

 

Det Lokale Eltilsyn har tatt en sjekk - noen småfeil og alt er rettet opp og kvittert ut 

2019

 

Termografering av alle sikringsskap - tekniskrom

2019

 

2 nye utebord v blomsterurner i Skårer Terrasse

2019

 

Telenor - Internett abonnement til alle fra 01.01.2019

2019

 

Bytte lys i oppganger til ledlys med sensor -

2018

 

Byttet nytt utelys ved alle 13 oppganger og ekstra lys ved
Skårer Terr 12-14-1

2018

 

Tilbud til de som ønsket å bytte entredør (andelseiers kostnad)

2018--2019

 

Nye kjellerdører – brannsikre

2018

 

Nye inngangsdører med automatisk døråpner til oppganger

2018

 

Ny taktekking

2018

 

6 nye blomsterurner

2018

 

Avfallstasjoner – nedgravd brønn

2017-18

 

Nedløpsrør med bend  og utkastere 

2017-18

 

Malt flaggstang

2017

 

Våtromsrenovasjon – oppstart mars – avslutning des

Rens av ventilasjonskanaler

2017

 

Ny varmtvannsbereder vaskeri Skårerlia 18

2017

 

5 nye utebord -  på turent og foran blokk 12 og 14

2016

 

Satt opp due-spiker på ST 6-18

2016

 

Byttet 3 kjellerdører til stål og en inngangsdør

2015

 

Byttet barken på begge lekeplasser  / annet vedlikehold - maling 2.-3 år etter behov

2014

 

Alle vannbrett er sjekket og vinduer tettet

2014

 

Satt opp due-spiker på SL 16-22

2014

 

Nytt låssystem med brikker – igangsatt 

2014

 

Byttet 3 kjellerdører til stål

2014

 

Delt ut røykvarsler og pulverslukker

2013-2014

 

Balkongprosjekt ferdig iht plan og budsjett 28.04.2013

2013

 

Reparasjon balkong tak i Skårerlia 16-22

2013

 

Vanlig vedlikehold i vaskeriene

2013

 

CD har delt ut dekoder til alle andeler

2013

 

Låssylindere :10 stk er byttet ut i år, de 3 andre er byttet fra 2008

2012

 

Fotballbanen er rehabilitert (sammen med SÅ3 og Skårerlia)

2012

 

Gjerde ved traktorgarasjen er byttet ut (sammen med SÅ3) 

2012

 

Balkongprosjekt har pågått siden 29.03.2012

2012

 

Resterende vinduer i leiligheter og trappeoppganger byttet (170)

2011

 

Utskifting av (136) vinduer.

2010

 

Nytt tak på alle balkonger i 4 et

2010

 

Nytt lys ved garasjene

2010

 

Støttemur på p-plassen

2010

 

Delt ut og innhentet vedlikeholdsskjema fra alle andeler. Denne status legges i bunn for det videre arbeid.

Andelseiere som ikke har svart blir ikke prioritert

2009

 

Asfaltering av Skårerlia 16-22, og ved oppganger i Skårer T. 12-14-16

2009

 

Utskifting av vinduer (18) -

2009

 

Innhentet overslag / tilbud for evt gjenoppbygging av motorvarmeranlegg

2009

 

Tettet lekkasjer på tak – blokk 14 og 16
Murt opp 2 piper på blokk 16 -  Fuget opp 4 piper på blokk 16

2009

 

Oljet og beiset alle inngangspartier

2009

 

Alle sikringsskap i oppgangene er etter mange purringer endelig blitt plombert

2009

 

Oppussing av kjeller i Skårerlia 18 – etter brann

2009

 

I samarbeid med Skårerlia brl - har vi laget 3 farts dumpere i Skårerlia

2009

 

Utarbeidet kravspesifikasjon og innhentet tilbud på utskifting av alle vinduer i løpet av en 3 – maks 4 års periode

Arbeidet igangsettes fra våren 2010

2009

 

Pulverslukkere: Sist kontrollert

2008

 

Utskifting av vinduer    (38)

2008

 

Oppfølging av vedlikehold og reparasjon på alle trappehus (årlig)

2008

 

Sikringsskap v/leiligheter, byttet ut

2007

 

Sikringsskap for hver oppgang i kjeller, byttet ut

2007

 

Porttelefoner i alle oppganger

2007

 

Rehabilitering av inngangsdører

2007

 

Fasadevask

2007

 

Oppussing av andel 500--- (tidl. vaktmesterleilighet)

2007

 

Utskifting av vinduer (30)

2007

 

Spyling av rør – sluk fra kjøkken, bad og wc

Rens av ventilasjonskanaler

2006

 

Utarbeidet vedlikeholdsplan for bygninger og alle våtrom

2006

 

Brann: Røykvarsler -- delt ut til alle andeler

2003

 

Brann: Pulverslukkere -- delt ut til alle andeler

2003

 

Malt alle oppganger  / satt opp nye postkasser

2000/2001

 

Beiset alle vinduer

2000/2001

 

Balkong: utvidelse og innglassing

1999/2000

 

Byttet alle vinduer, Balkongvindu-dør og entredører

1987