Prosjekter

Informasjon legges ut fortløpende

Ferdig med det ene og i gang med det andre

Medio april går neste store prosjekt i gang og det forventes ferdig begynnelse september😊
Det vil bli stillas på alle blokker – sikkerhet er viktig. Vi legger ut informasjon fortløpende her på siden.

Mandag 23.04 - tak info 2  -"Prosjekt-Tak"  -
Arbeidet er nå gått igang på Skårerlia 16-18, deretter Skårerlia 20-22 og så Skårer Terrasse 22-18 - 16-12 - 6-10. -- 

Byggeperioden avsluttes sist i september. AVsluttet 13.09.2018
Det settes nå opp stillas i Skårerlia 16-18 og fra mandag 30.04 begynner man å heise ned gamle beslag mv og heise opp nye materialer .
Vi ber om at alla følger Entreprenørens informasjon og selvfølgelig holder barn borte fra stillas mv -