Vedlikehold

Seniorlaget - blokktillitsvalgte

vi mangler foto av Andreas,  Saravanan  og rørlegger Jan 
FV o: Terje , Henry, Rolf og Steinar. U. Richard, Frank , Gunnar og etter elgjakten (2016) ringte Andreas K og sa "jeg melder meg til seniorlaget , også rørlegger Jan har meldt seg frivillig . .
Obs ! det er ikke nødvendig å være pensjonist, det er mange små oppgaver som kan/bør gjøres på ettermiddag  eller kveldstid
Har du lyst å bidra med noe som må gjøres ? ta kontakt  m Birgith.! . som også er i seniorlaget :-)
 

Seniorlaget - har i 2019 gjennomført flg oppgaver 

 • Tatt ned juletresbelysning
 • Fylt gruskasser i Slia 20
 • Kjøpt og satt inn 2 hengelåse -Slia 22
 • Satt opp infotavler i alle oppganger
 • Senior/Blokk byttet lyspærer i fellesområder
 • Satt opp siste infotavler i alle oppganger
 • Hver mann «sitt tak» -- og nå er det bånd på alle tak
 • Oppsett av vannslanger
 • Blalkongkasser ta ned – «dårlig lønnet arbeod fra lift»
 • Kjellerdører: ST 6- høyre og ST 18 h -- byttet batteri
 • Skrudd sammen og att opp de 2 bordene på de nye plattinger
 • Sået gress ved plattingen
 • Systemet med frivillig vanning fungerer fint – han i skyen er også med så alle blomster står fint og får naturlig vanning.
 • Samlet inn og kjørt bort sykler fra SL 16-18 og ST 18-22
 • Fix tetningsiste på utvendigside vindu – stor værelse – ST 22,202
 • Salg av stiger – vi ser slutten – siste solgt 2019-07-10
 • Satt opp ny ringeklokke for kontoret i ST 12 –
 • Satt opp «barn leker» skilt i lia og på gavlen v 18-22
 • Prosjektmøte vedr bunnledninger
 • «veg-reparasjon» stien ned i skogen – kjempehull
 • Gravd ned betongkloss or skilt «barn leke» ved Larsens Plass
 • Ordnet lys v Avfallstasjoner
 • Problem med dør i ST 14 – brukerfeil –
 • Restavfallbrønn ved nr 6 – kan ikke låses opp – ordnet
 • Vannskade i ST 16 – hjelp til SL
 • Juletre – beslysning 😊
 • Satt hengelås på vaskerier
 • Tatt ned skilte ved vaskerier
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Seniorlaget – har 2018  gjennomført flg oppgaver 

 • Inngangsdør i ST 6 og ST 16 – fix
 • Juletræ
 • Frank følger opp prosjekt TAK
 • Ordnet lys i Lia 18 og ST 8
 • Ordnet lås på kjelleder Lia 20-H
 • Fjernet stolpen på parkeringen foran garasje 47
 • Tatt inn lys fra juletre
 • Satt opp plater i tak i søppelskakter Slia 16-18 midlertidig arbeid , det skal settes nytt senere i prosjektet
 • Tak på alle 67-garasjer er sjekket – ingen problemer
 • Brannstiger …… begynt å ta ned 07.05 – Slia 16-18
 • Garasjer- beising
 • Områdeportal- tre, ved inngangen til våre områder – malt
 • Sjekket opp vaskerier
 • Prosjekt TAK - bygemøter – og føler opp kontroller
 • Brannstiger - Slia 20-22 – 05.06
 • Med i elbilutvalg
 • Utdeling av beis ved garasjene –
 • Rydde bak garasjer – og Gunner har vaske gitt hjelp der han så det var behov
 • Portal med kart –på plenen Skårerlia/Skåreråsen er nå malt
 • Brannstiger – ST -22-18 – 19.06.
 • Lekeplass – hus- golv v ST 20
 • Lekeplass – ST 6-12: feil er rettet opp og alt er malt
 • Brannstiger – ST 12-16
 • Inngangsdør ST 12 – pumpe justert
 • Tak på traktorgarasje – sjekk --. Belegg er OK
 • Brann stiger ved 6-10 er fjernet
 • Nedløpsrør i ST 12-16 med Lift
 • Ventiler i grunnmur er alle festet og nye nettinger etter behov
 • Spid i plen ved Slia 20-22- for å skjerme blomsterkummer fjernet – nå klar til vinter.
 • Kjøpt inn spader – merket – og adressert – delt ut
 • Støpt på inngangsparti Lia 18
 • Satt opp juletre

Seniorlaget – har i 2017 gjennomført mange oppgaver 

 • Oppfølling av bytte av varmvannsbereder i SL18 - vaskeri
 • Oppfølling av bytte av lampe i ST 18
 • Sjekket og fikset vannlekkasje – kjeller ST 12  
 • Oppfølling av murer i ST 12 – kjeller – prøvebad
 • Satt fast løs plate i ST 16 – 4 et. Duene hadde skaffet seg vei inn under taket. Det er noe gammelt trådnetting under taket – som er vanskelig å se – det er ”råttent”  seniorene så det ikke i 2016, det er nødt til å få en lift en dag og ta alle blokke på inngangssiden
 • hjelp med dusj – noen muttere hadde satt seg uhjelpelig fast, men Frank fix
 • gått over garasje 1-67 tak. 2 garasjer (15 og 40) huller i takpak. Garasjene tilhører SÅ3 – avventer tilbakemelding fra dem – april  --- OK
 • sjekk at alle tak for Måker (2017-04-22)
 • hver mann – sitt tak: det ble satt opp sperrebånd fra 04.05. til 09.05
 • satt opp stake på p-plass 25-26  -
 • Stripet alle parkeringsplasser – i år også  for SÅ3’s og med en person fra SÅ3
 • Satt opp sykkelstativ ved ST 12
 • Reparert takene på garasje 15 og 40
 • Bytter div lyspærer
 • Sørget for reparasjon av lampe ST 6 felles
 • Feiet alle tak garasjetak -- juni
 • Feiet bak garasje 1-26 fjernet mose mv for å holde rennen åpen - juni
 • Flaggstang lagt ned – av firma – 07.06 og det gikk ikke bra- lang bøy og knust topp ;-(
 • Pusset og malt flagstangen - juli
 • Kjøpt ny line og ny vimpel
 • «Måkesjekk» på tak fler ganger i uken - i den kristiske tiden
 • Tørketrommel i Slia 18—overopphetet – sikring reset
 • Manglende nummerings-skilt på våre parkeringsplasser er satt opp
 • Tømt skrot fra et par kjellere - sendt faktura til andelseier kr 875.-
 • Satt på ferforerte plater på ventiler på grunnmur
 • Laget og satt på spesialventil-avtrekk fra vaskeri
 • Rettet opp skilt på parkeringsplasser 
 • Laget spesielt rør med deksel til vannledningen som går fra fortau inn til gavlen ST 6
 • P-plass for funksjonshemmede ved Skårerlia 20-22 malt opp
 • begynt arbeider med «skilt-portalen» som står på gresset nedenfor Skåreråsen 2 – ved innkjørsel til Skårerlia …
 • har ordet juletrær 😊
 • vikar i styreleders fravær- fult opp Avfallsbrønn prosjektet

Seniorlaget – har i 2016 gjennomført mange oppgaver

Andreas Klenner tiltrer seniorlaget. Andreas er elektroinstallatør mv

 • Tatt ned juletre..
 • Kordinert med elektriker i Lia 16…
 • Vindu – fra 2009- i Skårerlia 18 – ordnet,,,
  Vi måtte kontakte fabrikk for å få deler –FH  
 • fukt lekkasje i altantak ST 12, 4 et th – Frank-Henry følger opp
 • Lekeplass  - rapport mottatt – arbeidet igangsatt – feil rettet
 • Vaskerier - brukerveiledning…
 • Vaskerier - nye skilt på inngangsdøren..
 • Få kjørt bort en del skrot …
 • Feier grusen ut fra sokkelen-så FG kom til  med feiemaskin…. 
 • Bedet ved Skårer Terr 12-16:  innkjøp 20 sekke jord, sået gress
 • Asfalt  i ST 6 bestilt v Vaktmesterkompaniet,  fikk samtidig lappet et par hull ved ST 18…
 • Lekeplasser – bark etterfyl
 • Altantak over ST 12 – tv – utvendig lekkasje reparerer takpappen. Våre blikkenslager har vært der. Det er ikke funnet noe feil…Andelseier tilskrevet tror det er smeltet snø 
 • Alle trappehus i alle blokker er rense.....
 • Har fjernet noen sykler i ST 6-10 – kjørt bort ..
 • Har fjernet mange sykler i ST 12-16 kjørt bort ……  
 • Tømt brannslange i SLia 22 --  noen har hatt kranen på…
 •  Beiset de 5 ute bord ………        
 • Vaskeri ST 18 : kranen på varmvannsbeholder byttes  
 • Sjekk såpe klumper i  vaskemaskiner             
 • Vaskeri ST 6 – tett sluk – det må lages en stake med krok…
 • Har kjøpt mer jord til gavlen SLia 20 …
 • Reparert nettet ved tørkebåsene ………
 • Inngangspartier  sokkel –  males puses – igangsatt – 2 blokk ferdige ST 18-22 og  Sli

 •  Male ”spillvannskum ” på altansiden ....
 • Inngangsdør i Skårerlia 18 – beslag i bunn er presset ut/ skakk –  fikset
 • ST 10-4 et lampe fikset – 
 • Vask av plater under vindu i Skårer Terr 22 – ved gavle
 • Malt opp gjesteparkeringsplassene ……………………
 • Malt opp p-plasser for Skåreråsen 2  ……………………
 • Inngangsdør ST 16 – satt i ny bolt i håndbrett………
 • Duespiker på front og gavl fra ST  6-22……….………
 • Byttet beslag på  et altanvindu for beboer som ikke kunne selv ………..
 • Bytte div lyspærer – når en blokktillitsvalgt er ute er en annen heller ikke hjemme, men vi har fått det til på 1 – 2 dager 
 • Byttet ”trappe-lampe”  i ST 10………………………………………………………
 • Byttet lyspærer etter behov -  Justert alle sensorer……………………………
 • Fikset kjellerbod-dør som var brudt opp i ST 8……………….
 • Tømt kjellerbod i ST 8 – fylt opp av flere fraflyttere……….
 • Satt opp juletræ og sørget for at det ble slått på …………..
 • Tømt brannslange i SLia 22 --  noen har hatt kranen på 
 • Garasjetak 1-67-- tak er feiet og det var mye grønske….
 • Satt opp juletre………
 • ...............håper å ha fått med de fleste oppgaver  som er gjort - uten kostnad for borettslaget vårt :-)   Stor takk 

 

Vi har også i 2015 fått god hjelp av seniorlaget
Seniorlaget består av:; Gunnar, Rolf, Terje, Frank og Henry - 

Blokktillitsvalgte er: Terje, Rolf, Steinar, Richard og Frank

 • montert og satt opp utebord på våre plattinger
 • kjørt en tømmerunde med traktor 
 • laget ny ute-platting v Skårerlia
 • reparert apparater på lekeplassene
 • malt apparater på lekeplassene
 • kjørt bort det som var ligget under noen trapper i flere år
 • kjørt bort gamle hageheller v lia
 • fikset blandebatteri i vaskeri Skårerlia
 • fikset dør i Lia – bolt som var skruet ut helt av seg selv
 • vært med i kjeller i XX – og klippet hengelåse
 • vært med i andel  – tett sluk på bad 
 • satt opp pulverslukkere i vaskerier
 • vært innom altan og hjelpe med  ”nedfallen gardin”
 • satt opp utvendig liste ved siden av kjøkkenvindu
 • ryddet på tunet –  grøntområder
 • div inngangsdør  problemer
 • ryddet bak SLia 20-22 og ned  skogen ved ST 18
 • renset trappehus over alle inngangsdører
 • fikset løs tekn.boks i forbindelse med inngangsdør
 • div justeringer på inngangsdører
 • satt opp – tatt ned juletre
 • div oppfølling av håndverkere og serviceteknikere som kommer på dagtid

om ikke seniorene gjorde denne jobben måtte vi nok alle betale om lag kr 100.- mer i månedelige felleskostnader

 
 

 

Et aktivt seniorlag er gull verd for borettslaget

Seniorlaget består av:; Gunnar, Rolf, Terje, Frank og Henry 

Gjennomførte oppgaver i 2014

Lekeplasser rapport

 • Rapport mottatt 25.08. –
 • A-feil.. er rettet, småting rettet  – og entreprenør til å bytte bark etc er bestilt

Inngangsdører – dørskåter-

·         Alle skåter er byttet ut med slå

Merket garasje som er overtatt av beboere i SÅ 2

 • Vedlikeholdsplan for garasjer satt opp

Nye husker:  Byttet 2 husker v Slia/Sterr 22

Satt opp vimpel –

Ytterdører – ny tetningsliste – overført fra 2013

 • Det må ny liste i Skårer Terr 6
 • Det må ny liste på siden av døren i Skårer terr 20
 • Skårer lia 20 – ny skåte i bunn

OK

Stolpen ved parkeringsplass 25 på øvre må settes ned igjen

Sykkelstativ i Skårerlia 22 – rettet opp, laget nytt i kjeller

Avløp gjennom rennesteinen i rundingen mellom ST 22/SL 22

Avløp ved ST 10 ut etter asfalten - Her skal graves litt for å lede vannet vekk

Sykkelstativer – Har 3 stativer stående.

Kan gjerne henge ett v ST 20 bak trappehuset

Fjernet muligheten for å la låsen i kjellerdørene stå åpen

Dørpumper  - jevnlig justeringer

 • Vaktmester har ikke vært heldig

Vannbrett – ordinær jobb –

 • Frank – Henry ansettes på korttid / timer iht styrevedtak – avklart med Bori- forsikring er OK
 • Sak 158/2013-14

Brl har spart om lag kr 50.000 bare på denne ene jobben

Male postkassevegger – mangler Skårer terr 6- til 16 - overført

·         Malt kjellervegger (bare postkasse vegg og veggen nedenfor trappen)

·         S Terr 6- til 16

Møte med vaktmester -  (Frode Gran)  23.04  - juli og 2 i september 

 • bl.a. for deponi ved Skårer Terr 18
 • Vi bytter noe jobb mot at vi selv sjekker  taket – avventer kontroll av lekeplasser

Kjeller-tømming – kjørt 2 runder  

Sykkelstativer

Kjøpt inn nødvendig materiale og laget sykkelstativer i Slia 22 til høyre

Grusen nedenfor Skårer Terr 18 –

Grusen skal bare ligge til vi får tid lyst til å spre ned over stien

Oppgaver som ikke sto på listen =  men fix

fikset kran i vaskeri ST 18

·       renset sluket i ST xx– 1.et ---

·       vindu i lia 20—og vindu i ST 10, gav grunnlag for å sette i gang det store arbeid med å sjekke alle vannbrett

·       div problemer med lås i inngangsdører

·       lekeplasser

·       Vimpel

·       Dørlåser mv

 

Skilt P-plass: dobbelt 15 * 6 cm

·         Fukt i kjeller ST 8, vindu Slia 16, brann i Slia 22- har fulgt opp

 
 
 
Seniorlagets oppgave- og arbeidsliste for  2013  -- en stor tak
Seniorlaget 2013 består av : Gunnar, Rolf, Tom, Terje, Henry og Frank
 

SAK

PRI

Gm

Oppgaver

Status

 1.  

1

8

Sjekk av trappehusene  topp

 • Også takk over inngangsdøren
 •  

Igangsettes onsdag 09.10

 

OK

 1.  

1

17

Ytterdører – ny tetningsliste

 • Det må ny liste i Skårer Terr 6
 • Det må ny liste på siden av døren i Skårer terr 20

Igangsettes onsdag 09.10

 

 1.  

2

20

Trefelling –  september/oktober

 • Vedlikehold av tunet
 • Tre ved konteinere i Lia 20-22  - fjernes
 • Pynte på ebletreer

 

OK

 1.  

3

 

Det skal lages en plass til grus

Nedenfor Skårer Terr 18

 • I forbindelse med trefellingen

Dette tar vi på slutten av fellingen

 

OK

 1.  

3

11

Småreparasjoner i oppganger etter nye vinduer

her blir den del som må pusses, sparkle

 • følger denne saken og

OK

 1.  

4

16

Male postkassevegger – mangler blokk 15-16

 • Male kjellervegger (bare veggen neden for trappen)
 • Skårer terr 6- til 16
 • --------------------- kan utsettes til august   september.

 

 1.  

4

22

Søppelrom-  plater i tak

 • Først sjekkes topplaten, legge den helt ned på taket

Søppelrom plate i tak under sjakten

 • Kjøper inn nødvendige plater og isolasjon
 • Bruker boltepistol

 

 1.  

4

14

Blandebatteri vaskeri Skårer Terr 18 – 

 • Pakning må sjekkes både i S Terr 18 og i Lia 18
 •  
 • Tørketrommel i Skårer T 18, Frank sjekker
 • Se sak  15 (21)

 

OK

 

 

 

Utførte saker i 2013

 

 

 

 

4

21

Vaskerier

 • Rense filter i tørketromler 
 • Bso har bestilt 3 filter  - mangler ST 6
 • Frank har fikset vaskemaskiner – reset på knappen på baksiden av maskinene

 

OK

 

4

 

Skårerlia 16 –

 • Reperasjon av kjellerkarm-dør

Ok

 

1

2

Takene:­­    oversendes styret for:

At vi bestiller jobben fra firma – klager på jobb som ble utført i 2010  

ok

 

2

31

Service på vaskemaskin i Lia 20 (feil E31, overopphetet)

Ok

 

 

2

32

NY SAK - DUER

LEIE lift og sette opp spiker i Lia 16-22 og sjekke

Seniorlaget har satt opp duespiker i Skårerlia

OK

 

3

30

Asfaltere huller på P-plass.

Resten oversendes fellesstyret

OK

 

3

6

Lekeplasser

 • Rette opp alle C og D feil iht I NY Rapport
 • Bytte planke i bund av lekehus ved nr 22

OK

 

3

19

Helle nede i Lia 18 –

 • Hellen fjernes og det støpes

OK

 

3

9

Rydd bak garasjene 1-25

Det er gitt beskjed til SÅ 3 at de må feie og fjerne kvister bak når bladene er falt

 

 

 

 

Parkeringsplasser. Striping der våre var  for dårlige – utydelige

Ok

 

 

10

Beise garasjer.

 • Hvem beise  - liste er laget, vi har 7 garasjer som må beises

OK

 

 

12

Nedløpsrør ved trappehusene = kne

OK

 

 

13

Nye utekraner, vi velger vanlige kraner

OK

 

 

18

 Stoppekraner  - 26-  i kjellere – bør sjekkes om de fungerer

OK

 

 

23

Tom meldte om problem v konteiner i Lia 20-22,

 • Det har vært problem med å få tømt konteiner pga bilen med HC skilt
 • Vi gikk befaring og ble enige om å foreslå for styret at vi lager 2 HC plasser og setter opp skilt ved denne blokken.
 • plassene kan males opp når FG har feiet

 

 

 

Ok

 

 

26

Borettslagets vedlikeholdsplan 2006-2020

Seniorlaget gikk gjennom vedlikeholdsoppgavene og ga forslag til nye prioriteringer – som ble godkjent av styret 25.06.13

OK

 

 

27

Grøntområde: foran Skårer Terr 6-8 repareres og det såes mer gress

OK

 

 

28

Skrent ved garasje 1-67, hvem eier tomten?

Skårertoppen2 – har gjort avtale med dem

OK

 

 

29

Hvem eier tomten på baksiden av garasje 1-24, kan vi få lov å felle treer ??  Skårertoppen1 – har gjort avtale med dem

    OK

 

 

3

Traktorfører har flyttet – dermed står vi uten

 • Terje tar over – og kjører 1.runde så snart vi får sjekket et par småting
 • Bjørn Tho har også meldt seg
 • Tom – har vært vaktmester her fra 1971-1980 han kan også kjører en runde

Altså ikke noe å gråte over.:   Terje, Richard og birgith går i garasjen tirsdag 16.04  kl 2000 og sjekker

 

OK

 

 

4

Parkeringsplass

Mindre reparasjoner på merkestolper på parkeringsplassene

 • Birgith skriver liste

OK

 

 

 

5

Grønt arbeide –

 • Reparasjon av gressplen – etter DVS
 • Ta først hos naboen - -dvs ved Lia 16 – det er Skårerlia borettslag

OK

 

 

 

 

7

Sjekk av garasjetak –

 • Rekken 1-24  er OK – feiet.. Gunnar

Skriv nr på garasjer med problemer

Kan gjerne melde feil også på SÅ3 garasjer

OK

 

 

15

Flytte flis

Rolf og Gunnar flytter flis fra skogen til under altanene

OK

 

 

24

Vårdugnad

 • vi avventer FGs feiing og rydding før vi ser på dato og oppgaver

Ingen dugnad i 2013

 
 Seniorlagets oppgave- og arbeidsliste for  2012  -- en stor takk

SAK

PRI

Oppgaver

Status

 1.  

1

Beise garasjer.

 • Hvem bør beise
 • Hvem beise

Kan gjerne lage liste også for de andre, så sender vi liste til 3’ern

Liste mottatt 20.04

 

 1.  

1

Kjøpe ny vimpel / sette opp

OK 25.04

 1.  

1

Plante juletre
Kjøpe gjødsel til plen

Ok 25.04

 1.  

  2

Småreparasjoner i oppganger etter nye vinduer

her blir den del som må pusses, sparkle

 • følger denne saken og

Gunnar kjøper sparkel

 

 1.  

2

LEKEAPPARATER  Beise  

 • samme beis som inngangsdører /garasjer
 • Lekeplass ved lia 22: Sklia fjernes )03.07.2012) Sandkasse
 • Reparasjon av lekeapparater på begge plasser

 

OK

 1.  

2

Sjekk av garasjetak –

Kan gjerne melde feil på de andre, så sender vi liste til 3’ern

 

Ok

 

 1.  

2

Sjekk av trappehusene.

 • Det er meldt om lekkasje over inngangsdøren i

S Terr 16

OK i topp

 1.  

3

Takene:­­    Igangsatt

 • Skårerlia 20 – T H -- problem på altan

Har funnet noe, men antar at det har vært i ”snøsmeltinen”

I nr 22 - problem

 

 

OK

 1.  

3

Steinheller ved alle våre 13 inngangsdører

 • Heller som stikker ut fra trappen har lett for å bli ødelagt om vinteren ved snøbrøyting.

OK

 

 

Felles fotballbane

 • Satt nett på målene

 OK

 1.  

3

Male postkassevegger

Male kjellervegger (bare veggen neden for trappen)

 • vi bruker samme – lyse maling i alle oppganger – uansett hva som er i dag.
 • maling er kjøpt inn,  beregn 2 strøk
 • Gunnar kjøper sparkel
 • vi spør Terje om hjelp – har allerede sagt JA

Blokk 13-14 ok juni

--------

utsatt til

2013

 

 1.  

1

Lekeplasser

Rettet opp alle B og C feil iht mottatt Rapport

utsatt til

2013

 1.  

5

Ytterdører – ny tetningsliste i underkant, bytter øvrige lister dersom det er nødvendig

 • Tetningslister er kjøpt inn
 • bukker til å legge dørene på er kjøpt inn

Brettet – v håndtak- ved låsen, oljes

OK

 1.  

5

Søppelrom-  plater i tak

 • Først sjekkes topplaten, legge den helt ned på taket, så venter vi med å gå i de gamle søppelrom til etter ferien – da ser vi om det fortsatt kommer fukt ned ???????

Søppelrom plate i tak under sjakten

 • Kjøper inn nødvendige plater og isolasjon

utsatt til

2013

 

 1.  

 

Trefelling – nedenfor flaggstangen

 • oktober

OK

 1.  

1

Trefelling – befaring  29.08.12
Flere gamle løvtreer må tas bort

 • Vi tar møte med beboere og høre hva de helst vil ha vekk  (nr 12-14-16 invitert,  oppmøte 2 andelseiere)

 

OK

 

 1.  

1

Ytterdører – ny tetningsliste i underkant, bytter øvrige lister dersom det er nødvendig

 • Tetningslister er kjøpt inn
 • bukker til å legge dørene på er kjøpt inn

Brettet – v håndtak- ved låsen, oljes

 

 

OK

13.09.12

 

 1.  

2

Sjekk av garasjetak –

Kan gjerne melde feil på de andre, så sender vi liste til 3’ern

 

OK

 1.  

2

Takene:­­    Igangsatt

 • Skårerlia 20 – T H -- problem på altan
 • Har funnet noe, men antar at det har vært i snø-smeltinen”
 • I nr 22 -  Tom varsler, Frank og Henry har tettet et lite hull

Trådnetting må settes opp for duer på denne blokk

 

 

 

OK

 1.  

  3

Småreparasjoner i oppganger etter nye vinduer

her blir den del som må pusses, sparkle

 • følger denne saken og

Gunnar kjøper sparkel

 

 1.  

3

Male postkassevegger

Male kjellervegger (bare veggen neden for trappen)

 • vi bruker samme – lyse maling i alle oppganger – uansett hva som er i dag.
 • maling er kjøpt inn,  beregn 2 strøk

Blokk 1

utsatt til

2013

 

 

 1.  

 

Mangler blokk 15-16: Skårer terr 6-10 og 12-16

 

 1.  

3

Vaskerier

 • Rense filter i tørketromler  e.b.

 

OK

 1.  

5

Søppelrom-  plater i tak

 • Alle plater er lagt helt ned på tak 21.05.2012

Søppelrom plate i tak under sjakten

 • Kjøper inn nødvendige plater og isolasjon

 

 

 

 1.  

5

Beise garasjer.

 • Hvem bør beise
 • Det er 4 som bør beise, -utsatt til 2013

UTSATT til 2013

 

 

 1.  

eb

Bytte alle gamle låssylindere i inngangsdørene

OK

 1.  

Eb

Mindre reparasjoner på merkestolper på parkeringsplassene

Reparasjon av port i traktorgarsje

Fjernet brekket nøkler i div kjellerdører

OK

 
 
Seniorlagets oppgave- og arbeidsliste for våren 2011 er nå klar
 
PRI
Oppgave - 2011
Status
 
 
 
 
1.   
1
Vi ønsker Tom fra Skårerlia 22 velkommen i seniorlaget
Arbeidslisten fra 2010 er med 2,5 unntak gjennomført
 
 
 
Arbeidsoppgaver i 2011
 
 
2.   
1
Måker på taket Lia -16-18 ta bort måke redder på tak
·         Henry og Frank sjekker og fikser
·         Birgith gir beskjed til våre naboer og ber dem hjelpe til at det ikke blir lagt ut mat til duer - og at de også har måker på taket
 
Søppelrom-  plater på taket -
 • Først må Henry og Frank sjekke topplaten, legge den helt ned på taket, så venter vi med å gå i de gamle søppelrom til etter ferien - da ser vi om det fortsatt kommer fukt ned
Fugleliste i Lia 20-22 - settes opp av Bori asap . Det ble ByggTeam i juli
 OK
 
 
OK
 
 
 
 
 
 
 
ferdig 
 
3.   
1
Sykkelstativ utenfor ST 6-10
·         Frank har kjøpt - påsketilbud - og setter opp asap
·         Faktura leveres birgith
    OK
 ferdig
4.   
1
Dugnad 10-mai - vi ser om noe sokler kan bli malt
Birgith informere blokktillitsvalgte
 
 ferdig 
5.   
1
Inngangs-Trappen i Skårer Terr 20,
·         melding fra fru Larsen, hun kommer ikke ut med sin rullator risten er i stykker.
·         Hva gjør man ikke for lagets eldste beboer  (98) J umiddelbart befaring, og nødreparasjon i kveld og øvrig
·         Fikses umiddelbart det vil si i morgen formiddag
Henry
 
 
OK 
ferdig
6.   
1
Innkjøp - umiddelbart - Henry og Rolf
·         Maling til sokler - 40 l
·         Beis til sokkelvinduer, lekeapparater og garasjer - 10 l
·         Stålbørster, ruller og malingsbrett  
 
 OK
 
7.   
2
Innkjøp jord - til lev 23 mai - 8 m3
·         Gunnar ber om jord, ugressmiddel og gress til bak lia nr 20
·         Vi må prøve å skaffe 8 m3 jord - som kan legges i 4-kanten ved lia 22, når gruset er feiet opp. Skal også bruke noe foran ved nr 20-22
·         Birgith flg opp bestilling av jord
·         Karl flytter jord med traktor
·         Gunnar drar på ferie - tilbake 21.05
Jord leveres 23.05.
 
OK
 
ferdig
8.   
2
Kantsteiner til Skårerlia 20-22 slik at bilene ikke kjører inn på gresset.
Rolf
·         sjekker hvor mange stein vi skal ha
·         tar kontakt med Bjørn
·         skaffer pris og melder tilbake til Birgith
·         Jord - se innkjøp av jord
·         flg opp og innkaller andre fra seniorlaget
 
 
 
OK
 
 
ferdig
9.   
2
Stige i Lia 22 - settes fast - Henry og Karl
 
OK 
ferdig
10.
3
Beise lekeapparater - - samme beis som inngangsdører /garasjer
(kjøpes inn av Henry og Rolf)
 
Frank flg opp og innkaller andre fra seniorlaget
utsatt til 2012
11.
3
Beise garasjer. Seniorlaget kan påta seg arbeidet. kr 1000.- pr stk /  kontant
 • Birgith informerer 
 • Det ersatt på en skive v nummeret på alle garasjer som tilhører SÅ2 --"Karl Smart" kom med den gode ideen :-)
 •  
 • andelseiere som må beise er informert.... 08.06.2011
OK
 
 
 
 
 
 
ferdig
12.
3
En altankasse i Skårerlia 20 er ødelagt
 • vi spør (Birgith) andelseier om hun vil ha hjelp til å ta den bort (Henry)
 
13.
3
Stein/heller ved alle våre 13 inngangsdører
·         Heller som stikker ut fra trappen har lett for å bli ødelagt om vinteren ved snøbrøyting.
Frank
·         sjekker hvor mange heller vi mangler - melder pris tilbake til Birgith
·         Planen er at hellene skal skjæres i kant med trappen.
·         Den snø-skraper som står ved noen innganger fjernes - anses som farlig
·         flg opp og innkaller andre fra seniorlaget
 igangsatt
14.
3
Vindu v/Gunnar - vanskelig å forklare hva som bør endres.
·         Frank og Henry tar en befaring innen 20.mai
 
 
15.
4
Beise kjellervinduer - samme beis som inngangsdører /garasjer
Henry og Rolf
 • kjøper maling - 40 l - beis 10 l
 • og planlegger utførelsen, hvem hva når
 • tar kontakt med de andre i seniorlaget (Gunnar liker å maleJ )
 
OK
 
 
ferdig 
16.
4
Ytterdører - ny tetningsliste i underkant , bytter øvrige lister dersom det er nødvendig
Frank
 • sjekker hvor slike tetningslister kan skaffes.
 • Kontakter Henry og i gangsetter jobben snarrest
 
 
17.
5
Rydde kvister og syke trer etter nærmere avtale bak LIA 22 OG TERRASSEN 22
Tom
·         skaffer sag,
·          tar kontakt med Rolf (47 33 89 99)
·         og Jacob (913 27 600)
·         hvis dere vil jobbe kveldstid ? ta kontakt med Richard
99 74 59 02
 
Ferdig   OK 
18.
6
Male postkassevegger
Male kjellervegger (bare veggen neden for trappen)
·         vi bruker samme - lyse maling i alle oppganger - uansett hva som er i dag.
 
Gunnar
·         kjøper inn maling til veggene (sjekk  - og
·         til stål-stolpene som holder altanene, males fra nederste altan til og med beslag på sokkel........................................OK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OK 
19.
 
Småreparasjoner i oppganger etter nye vinduer
her blir den del som må pusses, sparkle
Når alle vinduer er satt i - etter sept
Gunnar
·         følger denne saken og
·         tar kontakt med de andre i seniorlaget
 
20.
6
Søppelrom plate i tak under sjakten
 • Henry og Frank sjekker taket i mai måned
 
    
 
hvis vi kommer så langt
Tørkebåser -
Høytrykkspyle kummer i kjeller
 
 
 
 Satt opp kroke i ved alle inngangsdører, Rolf og Henry
OK
 
 
 
Satt opp nye oppslagstavler i alle oppganger Rolf og Henry
 

Pizzakveld torsdag 16.06.
OK
 
 

Sak

 

Oppgave 2010

Pri

 1.  

 

Maling av ”søppelrom” ved kontoret

Gunnar har fått utlevert nødvendig nøkler for å jobbe

 

OK

 1.  

 

Lekeplasser iht rapport –A-feil er bestilt v/Bori for utførsel ASAP

Feil  B og  C  retter vi selv opp.   >  Frank og Henry

Finner noen av de påtalte småfeil litt rare, alle apparater er kjøpt hos godkjent leverandør.

OK

 1.  

 

Utemøbler

Uteplasser – for å spare penger til å reparerer tak over altaner bør kjøp av nye utemøbler utsettes  – også i år  

 • Seniorlaget sjekker – og erstatt manglende planker og skrur sammen
 • Evt tremateriell og skruer kjøpes inn etter behov

OK

 1.  

 

Lekkasjer over altaner

 • Når tilbud er mottatt skrives innstilling til styret.  Vi vet det blir kostbart men ikke hvor kostbart det blir.
 • Denne jobben må prioriteres slik at det ikke blir skader på fasaden

OK

 1.  

 

Vindu v/Gunnar – vanskelig å forklare hva som bør endres.

 • Frank og Henry tar en befaring

OK

 1.  

 

Så gress bak lia nr 22 – der kom.hadde lekkasje > Gunnar har gress, men det må være litt varmere før det kan så’s

OK

 1.  

 

Maling

 • male sokler,
 • fjerne busker på altansiden
 • beise kjellervinduer

OK

 1.  

 

Nedløpskummer under altaner

Gunnar vil ha disse rettet opp  - det må 2 mann til

OK

 1.  

 

Tetting og reparasjon av tak over trappehus og innganger, tetting av lekasjer på tak:  sjekk luker og piper

 • Frank og Henry sjekker og kommer med anbefaling av hva som skal gjøres, om vi kan gjøre det selv eller må sette det bort
 • avtaler tid og setter i gang -sjekk alle 5  blokke
 • småinnkjøp etter behov

 

OK

 

 

 

 1.  

 

Beising av inngangsdør i fellesgarasjen

 • døren må vaskes med kraftvask – før olje

OK

 1.  

 

Sykkelstativ utenfor ST 6-10

tidl ønske fra beboer

 • vi sjekker hvor dette kan kjøpes  -- Frank

OK

 1.  

 

Maling av oppganger:

I en del av oppgangene (1. etg og kjeller) er det veldig stygt på grunn av merker og generell slitasje, det er derfor på sin plass å få malt disse opp.

Senior begynner, men det er egentlig en sak som burde gjøres av beboere i de enkelte oppganger

Påbegynt

 

 1.  

 

Tørkebåser – hvis vi kommer så langt

 • Det settes igjen opp tørkebås ved    ST 6-10

Frank koordinere nødvendige innkjøp

 

 1.  

 

Befaring på parkeringsplassen.

Alle plassene males opp

MEN i muren som holder garasjene 25- 42  er det falt ut flere store steinblokker.  Vi må forsøke å få dette rettet opp.

Forslag til endring av oppmalingen. Forslagene er videresendt til 3’ern.

OK

 
 
 
 

Vårens - 2009- oppgave - og prioritet

  -- Status --

sak         
1

Tetting og reparasjon av tak over trappehus og innganger, tetting av lekkasjer på tak: sjekk luker og piper  -   pri 1

 • Takpapp og sement kjøpes inn umiddelbart
 • Også garasjetakene gås over
 • sjekker og kommer med anbefaling av hva som skal gjøres - avtaler tid og setter i gang
 • ----------------
  mangler
  murer opp og reparerer mursteinspiper
  sveise papp på tak-heller, og dermed stoppe lekkasjer
 Igangsatt 13.05 -- inspeksjon av alle tak.
 • Sjekket takrenner.
 • Renset sluk på alle trappehus
 • Rettet på pipehetter og mener å ha fikset lekkasjen i Slia 18
 • Satt opp luker på Slia 20-22
 • Sjekket garasjetak. Feiet stein og glass, renset takrenner, skruet beslag fast
 •  
 • Muret opp ny pipe på ST 12-14 og fuget 5 andre piper.
2

Beising av inngangsdører - og ramme rundt

 • husk også bordene i taket skal beises
  beis og benar olje kjøpes etter behov
  dørene må vaskes med kraftvask - før olje

igangsatt beiset før ferien og dørene ble oljet  medio sept

OK
 
 
 
11.09.09
3

Andre saker  - pri 1

 • Sveising i nr 6 - 4et Frank............. OK 11.05
 • Alle kjellergulv i Slia 18 - oljes ...................Gunnar ....... OK
 OK 12.05
 
 
 
4

Uteplasser -- pri 1

 • sjekk - og erstatt manglende planker ( beboer må selv beise)
 
Har skruet sammen flere ganger. Nye møbler settes på ønskelisten for 2010
5

Sykkelstativ utenfor ST 6-10  -- pri 2

 • tidl ønske fra beboer
 • sykkelstativ i SL 16-18
 • vi sjekker hvor dette kan kjøpes  (Frank)

Sykkelstativer i kjeller SLia 18 og 16

 • Tre er kjøpt inn og stativ er laget..............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OK 15.05
6
Slamming av alle søyler under altaner -
tatt 1.gang må ha en gang mer ........... 09.06
Gunnar
ok
7

Tørkebåser -- pri 3

 • Det settes igjen opp tørkebås ved    ST 6-12
 
8

Maling av "søppelrom" ved kontoret  - pri 4

 
9

Maling av oppganger:  pri 5
I en del av oppgangene (1. etg og kjeller) er det veldig stygt på grunn av merker og generell slitasje, det er derfor på sin plass å få malt disse opp.

 Andelseiere i SLia 22, har fått maling og er gått igang:-)
Vi oppfordre andre oppganger til å gå igang !!
10

Garasje - dugnad - i månedskifte aug/sept -- pri 5

 • Vi skal male opp alle p-plasser
 • Rette opp nr-skilt

Dette arbeid skal utføres av brukerne, men seniore kan være med å koordinere

 
 
 
Utsatt til våren 2010
11

Rydding i "vaktmester" garasje  - pri 5

 • vi har ikke tid før etter ferien
 
Felles dugnad 15.10.09 - Det var en del skrot som bare var å kjøre på fyllingen. Gammelt forfrossen maling mv - men nå er det nydelig ryddet og et bra verksted :-)
 
 

........... og går du og tenker på noe vi bør få gjort ? gi tips da vel !!

 
 

Seniorlaget: FV Frank Hagen, Rolf Clemetsen, Karl Larsen, Henry Sørensen, Arvid Skarpsno. Gunnar Bratli var ikke til stede da foto ble tatt - juni 2008