Ofte stillt spørsmål

Vakttelefoner- døgnsservice:

Rørlegger 22 32 35 14, Elektriker  916 90 613, Låsesmed 63 81 01 01

Er det noe du lurer på? sjekk først her. Finner du ikke svar på ditt spørsmål så skriv til styret via post@skarerasen2.no

Listen er oppdatert 28.07.2020 


Balkonger  - solavskjerming -- se brukerveiledninger  
All vedlikehold av vinduer og solavskjerming er andelseiers ansvar
Vedlikehold:  Rengjøring av skinnene. Se brukerveiledning, skinnene skal smøres med silikon og intet annet
Dersom du evt ønsker å sette opp vanlige rullegardiner må de holdes i den fargen vi har (fargekorde kommer) du MÅ IKKE bore noe hull i aluminiumsprofilene.
 
Balkongdør er iht § 4…. Andelseiers ansvar.
Det er utarbeidet retningslinjer for hvordan altandør skal se ut og hvordan de skal monteres . Se vedlegg til vedtektenes § 4.1
  
Adresser
Interne adresser til borettslaget og forretningsfører finner du på  /Hjem. eller / og styret
 
Avfallshåndtering - og søppelbehandling
Vi har 3 avfallsstasjoner  En i Skårerlia som brukes av alle i Skårerlia – fra 16-22, og vi har 2 stasjoner i Skårer Terr som brukes av alle i Skårer Terr 6-22. Du må bruke nøkkel for å kaste restavfall.
Grønne poser,: vi har skap med grønne poser foran kontoret i kjeller Skårer Terr 12 og med jevne mellomrom levere ROAF ut grønne avfalls poser til mat avfall. Disse poser skal i søppelkontieiner som alt annet. ROAF sortere maskinelt
 • Dersom det finnes søppel hensatt utenfor konteiner - kan styret igangsette rydding og sende faktura til andelseier på min kr 500.- eller videresende faktura fra ryddefirma!  se husordensreglene §5
Her er noen tips for hvordan du kan kvitte deg med mat fett og matolje:
• Matolje som helles over i en tett juice-/melkekartong kan kastes i de grønne posene til matavfall. Husk at oljer i for eksempel glass med fetaost også må kastes.
• Tørk av fettet med tørkepapir og kast det i matavfallet før stekepannen rengjøres.
• La fettet størkne i stekepannen slik at du kan kaste det i fast form.
• Du kan levere større mengder matolje på gjenvinningsstasjonen.
• Matfett og matoljer i små mengder kan hjemmekomposteres.
 
Det koster lite selv og kjøre ”store saker ” til Lørenskog Gjenvinningsstasjon på Solheimveien 101, 1473 Lørenskog, her kan du også levere f.eks gamle møbler, TV og andre elektriske varer, maling etc. For åpningstider se : http://www.roaf.no/loerenskog.247973.no.html    og det finnes utallige firma som gjerne tar jobben for deg, så slipper du å bære noe selv!  "Det meste er gratis å levere hvis du er flink til å sorterer"
 
Brannvern - Røykvarslere
Røykvarslere. Det er to typer Ioniske og optiske.
 • Ioniske røykvarslere reagerer raskest på flammebrann (usynlig branngass). Bør ikke plasseres på kjøkken eller utenfor bad der det forekommer mye vanndamp.
 • Optiske røykvarslere er best på ulmebrann (kald og synlig røyk) og anbefales på kjøkken og ved baderom. 
 • Hver leilighet skal ha minst 1 røykvarsler og en brannslukker, som ved evt salg skal følger leiligheten..
 • Det deles ut røykvarsler og pulverslukker hvert 10.år. Siste utdeling var 2013
 • Borettslaget har i 2015 inngått avtale med Norsk Brannvern som hvert år vil kontrollere og vise andelseiere hvordan  røykvarslere og pulverslukkere skal brukes og skal plasseres
 • Det er andelseiers plikt jevnlig å sjekke at utstyret fungerer
 • For bruk av pulverslukker se brukerveiledninger
 • For sjekk av Housegard røykvarsler - se brukerveiledninger
 •  https://www.youtube.com/watch?v=tZFAkzAS1Dw 

 

Til toppen

Blokktillitsvalgte
Blokktillitsvalgte velges hvert år av generalforsamlingen. Blokktillitsvalgte oppgave er å være styrets forlengede arm til blokken. Dvs melde evt feil som skal rettes opp av vaktmester eller andre. Blokktillitsvalgte koordinere dugnader og setter opp arbeidsliste - hvem er blokktillitsvalgt for din blokk ? .......
Calling  (se også ringeklokke) -- Kan jeg ta ned dørtelefonen ved oppussing -- nei.
Dørtelefonen er en fast installasjon som bare må flyttes av fagfolk.
 • Å ta ned en dørtelefon har avstedkommet feil på anlegget i hele blokken og andelseier har måttet betale opp til kr 4700.- for reparasjon (dataanlegget viser hvor feilen har oppstått)
 • Feil i Callingsanlegget som oppstår ved entredør /  inne i andelen betales av andelseier
 • Feil i Callingsanlegget som oppstår utenfor oppgangsdøren betales av borettslaget
 • All reparasjon og vedlikehold skal utføres av Romerike Låseservice og det er selvfølgelig bare styret som kan bestille service - reparasjon

.Til toppen

Dekoder - se fjernsyn 
 
El-bil lading
Vi har 18 ladestasjoner og har klargjort for 16 mer. Både andelseiere i Skåreråsen 2 og 3 kan få leie fast plass  SE SIDEN OM ELBIL
Sammen med Skåreråsen 3 har vi 6 felles ladeplasser som kan brukes av alle andelseiere som har brikke til Fortum og har registrert seg via ett av styrene
Kabel:  Type 2 mode 3
 
 Alle parkeringsplasser - områder er sammen med Skåreråsen 3 brl . 
Våre borettslag ble i 2016 - 50 år. Da parkeringsplassene ble tilrettelagt og strøm ført frem var det ikke tenkt på el-biler. 
Det er ingen strøm til motorvarmere. Anlegget ble koblet ut i 2008, stolpene står bare for å vise nr på p-plasser
Det er IKKE lov å lade bilen fra garasjene. Fellesinntaket av strøm er ikke dimensjonert for å lade el-biler. Det er ikke egen kurs til den enkelte garasje - springer en sikring går det utover andre garasjeeiere. 
 
 
Entredør- balkongdør -- dørlås
Utskifting betales av andelseier
Det er utarbeidet retningslinjer ( se tillegg til vedtektenes § 4.1)  for hvordan dørene skal se ut, til sikkerhet og hvordan de skal monteres. Alle gjeldende bestemmelser for dør i en branncelle skal følges. Det er ikke en jobb den enkelte andelseier kan gjøre selv...........  
Feil på lås ! det er andelseiers ansvar å bytte lås på entre- og altandør - 
Felleskostnaden
Hva brukes pengene jeg betaler i felleskostnader til?
Felleskostnadene i et borettslag dekker driften av borettslaget. Den største utgiften er normalt renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Som andelseier kan du trekke fra rentekostnadene på selvangivelsen din på lik linje med renter på andre lån. Felleskostnadene dekker også kommunale avgifter, samt vedlikehold av borettslaget. Strøm i fellesområder, kabeltv mv . Kostnader til forsikring, honorar, forretningsførsel og revisjonskostnader dekkes også over felleskostnadene.

 
Fellesrom i kjeller - utdrag av Husordensreglene § 10 :
Det skal ikke hensettes sykler/barnevogner i trappeoppgangene.
Fellesrom i kjelleren skal ikke brukes til oppbevaring av ting som skal kastes eller oppbevaring av andre private eiendeler. Unntaket er sykler og barnevogner som er  funksjonelle og som er i bruk.
Vi ønsker ikke å bo på en brannbombe-- 

Det er strengt forbudt å ta inn  i trappen i  kjeller eller kjellerboder gass, brannbar veske som bensin, diesel, parafin, rødspritt, aceton  o lign

Om nødvendig foretar styret tømming av fellesrom på andelseiers regning
Fjernsyn
Vi får våre signaler fra Telenor - du kan registrer deg på "Min side" og bestille eller endre det kanaltilbudet du har.
Alle andelseiere har i nov 2019 fått utdelt ny dekoder. Dekoder skal følge leiligheten.  
Borettslaget har kollektivavtale med  Telenor - den inkluderer grunnpakke  TV/Kanalpakker/Grunnpakken/  og 15 valgfrie kanaler. Internett 
Feil og mangler -- kontakt med kundeservice på 915 09000       internett: https://www.telenor.no/privat/minesider/fmo/selectSubscription.cms

#bruk_av_vaskeri  -

Vaskeri legges ned / er nedlagt oktober 2019

Fryser i kjellerbod
Ja du kan ha fryser i kjeller bod. Du må gi beskjed til styret om hvilken bod den står i og du vil bli fakturert kr 50.- pr måned. 
Dersom styret ikke er underrettet om i hvilken bod du har fryser kan strømmen bli koblet fra i den boden                           Til toppen

Forsikring -- Borettslagets forsikring
Hvilke forsikringer har borettslaget?
Skåreråsen 2 brl har en totalforsikring i IF. I tillegg til de vanlige forsikringene som vann, - brann, - og innbruddskader dekker totalforsikring blant annet også tilbygg, dugnad (ulykke under dugnad), rettshjelp og ansvarsforsikringen for borettslaget. 
Beboer /andelseier kontakter styret (borettslaget er forsikringssaker - ikke beboer/ andelseier) Ved skader på kveldstid og / eller i helger, kontaktes forsikringsselskapet direkte på vakttelefon .., Ved akutte skader kontaktes brannvesen eller rørlegger.  For å melde skade til If Skadeforsikring benyttes skademelding , https://www.if.no/bedrift/meld-skade
Ved akutt skade skal Skadeavdelingens  vakttelefon  21 49 24 00  benyttes.
 

 Hvilke forsikringer bør andelseier ha?
Totalforsikringen for borettslag gjelder ikke for det som er inne i din bolig. Det er derfor viktig at du sørger for å tegne en egen hjem- og innboforsikring, som dekker tap ved innbrudd, brann og annen skade. Som medlem i et boligbyggelag har du tilgang til gode og rimelige forsikringer. Se https://www.fordelskortet.no/bori/leverandorer/forsikringformedlemmer 
Du bør også være oppmerksom på at din egen hjem- og innboforsikring kan ha gitt deg en rabatt mot at du er pålagt enda strenger sikkerhetsregler enn det som er beskrevet i borettslagets informasjon.

Til toppen

Fremleie - overlate bruken 
Kan jeg overlate bruken av boligen til andre?
Utgangspunktet er at den som er andelseier i borettslaget skal bo i boligen og at bruksoverlating krever samtykke fra styret. Men der er en rekke unntak som gir andelseierne mulighet for bruksoverlating. Se vedtektenes § 3.2

Garasje 

Låst ute av garasjen?  

Det er flere grunner til at man kan være låst ute av garasjen og dette er spesielt kjedelig om man ikke har annen inngang enn porten.

Man kan ha mistet eller ødelagt fjernkontrollene, det kan være en feil på selve portåpneren eller garasjeporten. Det kan også være en feil på el-anlegget i garasjen.

Man skal alltid ha montert nødåpner for disse tilfellene.

Beslag til garasjeport:
Innkjøpssted heter, Viking beslag, Delenr 101136 Trinsebrakett.
Prisen er kr -120 pr stk, frakt kommer i tillegg. Det er derfor lurt og gå fler sammen når det skal bestilles slik at frakten blir rimeligere.
Henvend til Bjørn Myhre,
Monter Stormarked Isakveien 22 og 24.
iking beslag,101136 Trinsebrakett.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet. Alle borettslag skal hvert år ha en generalforsamling. Det er styret i borettslaget som innkaller andelseierne til generalforsamling.
Generalforsamlingen er det organet der andelseierne utøver sin eierinteresse, og alle andelseiere har møte- og stemmerett, samt rett til å fremlegge saker og til å uttale seg.
Se vedtektenes § 8
 
Generell vedlikeholdsplikt (andelseier) se vedtektenes § 4-1

Generell vedlikeholdsplikt - borettslagets  se vedtektenes § 4.2

Gjesteparkering Se Parkering 

Grilling
Det er lov å grille på altan med gass eller elektrisk grill. Kull er FORBUDT. Ta hensyn til naboen. Grillos kan ikke unngås men det trenger ikke være hver dag,-) og husk gass må IKKE oppbegares i kjellerbod eller fellesrom i kjeller.
Grønne avfallsposer - trenger du flere poser? Kan hentes i kjelleren ved styrekontoret har vi skap merket "Hentestasjon grønne poser"   
Hundehold i borettslaget
Jfr lagets retningslinjer skal det søkes om tillatelse til å holde husdyr, XXXLes mer
 
Internett
Borettslaget har  fra 01.01.2018 kollektiv bredbånd abonnement via  Telenor (tdil Canal Digital)
Feil og mangler rettes til Telenor   
 
Infohefte -  Beboerhefte -- oppdateres hver vår og deles ut i begynnelsen av mai
Adresser, vedtekter og husordensregler, og HMS-sjekkliste for beboer, øvrige spørsmål håper vi er besvart her i "Ofte Stilt Spørsmål"
Kjellerboder
Det er 2 kjellerboder til hver andel
Alle boder er nå merket med A (x- for andelsnr)
 
Lekeplasser
Vi har 2 lekeplasser kontrolleres og vedlikeholdes iht NS .....
All opphold og lek er selvfølgelig på eget ansvar.
Låsesmed - har låsen gått i baklås, har du låst deg ute ??
Romerike Låseservice i Strømmen har vakt 24/7 365. www.rls.as og 63 81 01 01
 
Nøkler til inngangsdør (oppgangen)  ble i september 2014 byttet ut med brikker. Kjellerdører ble byttet i 2018
Ekstra brikker  til inngangsdørene kan betales / bestilles via styreleder.
Andelsnr må oppgis. Det er en ukes leveringstid. Brikke utleveres bare mot legitimasjon. Brikkene må forhåndsbetales via Vipps  kr 200.- pr brikke.
Har du mistet en brikke? oppgi fargen slik at vi kan slette og gjøre gammel brikke ubrukelig Husker du ikke fargen på den du mistet? oppgi da fargen på den/de du har
Oppussing - håndverkerparkering
Du kan henvende deg til styret for å få parkerings dispensasjon til håndverkere.   Det avfall du får ved oppussingen må du selv kjører bort . Kan leveres på RoaF gjenvinningsstasjon
 
Parkering
Hver leilighet har en bilplass (garasje eller parkeringsplass). Vi har ingen fungerende motorvarmere. De motorvarmestolper som står på plassen kan ikke repareres.   Maks størrelse på bil: 5 m lang våre plasser er ca 5m x 2,5m
Laget har noen få ekstraplasser. De som har 2 biler kan hvert år søke om ekstraplass. 
Ledige ekstraplasser tildeles etter venteliste  Det blir å regne som midlertidige plasser og kan sies opp med 14 dagers varsel..

Parkering for forflytningshemmede- retningslinjer finner du her
Parkering og gjesteparkering

Parabol i borettslaget
Parabol antenner skal ikke monteres på utvendig fasade på noe som helst måte. Parabol kan settes opp inne på altanen, men ikke gå utenfor vinduene.
Les mer om dette i husordensreglene  § 12
 
Skilt til postkassen
Styret lager laminert skilt - legg bestilling i styrets postkasse Skårer Terrasse 12.
 
Skilt ved callingen ved inngangsdøren
Styret lager skilt og setter i - legg bestilling i styrets postkasse Skårer Terrasse 12
Sluk - rens av
"Tips for å unngå at sluket går tett, slå en flaske FLYTENDE plumbo (eller annet spesiell kjøpt v rørlegger) i sluket 3 - 4 ganger i året og la det stå natten over, da er du kvitt problemet med at sluket går tett. Har gjort dette selv i flere år og har aldri opplevd at sluket går tett" - sa vår gamle vaktmester
-- Og vær oppmerksom på at plumbo i pulverform kan bli like hard som betong.
En rensefjær i verktøyskassen er heller ikke dumt - en gang eller to i året. Rens fra sluket og ut mot soilrør
Styrekontoret i Skårer Terrasse 12, er åpen hver mandag kveld fra kl 1800-1900. Bruk gjerne e-post  post@skarerasen2.no eller bs@birgith.no eller dersom det haster bruk sms 4824 8795 (alltid på :-))
 
Strøm
Hafslund er vår net-leverandør.
Forbruksstrøm kan du kjøpe hvor du ønsker 
Sykler og barnevogner
Se husordensreglene § 10
 
Trappevask
Vi har et firma til å vaske alle oppganger. Arbeidslisten finnes i alle oppganger. Firmaet skal ikke vaske utenfor de dørene hvor det ligger sko eller annet og de skal ikke flytte noe under trappen for å få vasket
 
Uteplasser
Det er laget en uteplass ved hver blokk. Plassen vedlikeholdes på dugnad av blokkens beboere. Dersom det skal kjøpes inn noe materiell til dette, må ønsket meldes til styret via blokktillitsvalgt. Til toppen   I 2019 ble det satt ut nye bord ved de to passer med blomsteruner i Skårer Terrasse. En hyggelig kaffe plass for en prat med naboen.
 
Vaktmester
Vi har ikke  fast ansatt vaktmester.  
Fra 01.07.2016  kjøper vi våre tjenester fra firmaet   Vaktmesterkompaniet AS 
Primæroppgaven er vedlikehold av utvendige områder, sjekk av bygningene og alle fellesområder samt  lys i kjeller og oppganger.
Firmaet vil være her torsdag.  Ser du noe som er feil og må gjøres i din blokk ? ta kontakt med blokktillitsvalgt eller send sms til styreleder.
Om noe skjer og du har behov for fort hjelp er deres vakttelefon  02317
 
Har  bruk for håndverker til små eller store oppgave ?! 
- Dersom vaktmester utfører arbeid bestilt av andelseier eller  i en leilighet er det på andelseiers  regning 
Varmepumpe - oppsett 
Det er ikke lov å monterer varmepumpe noen steder i/på borettslaget
 Vaskeri - tørkebås  - bruk av
Tørkebåsene må ikke brukes fra lørdag ettermiddag til mandag morgen!
Tørkebåsene skal kun brukes til tørk av klær. Tørkebåsene skal ikke brukes på søndager, helligdager og høytidsdager.

Vedlikeholdsplikt   - andelshavers se vedtektenes § 4-1

Vedlikeholdsplikt - borettslagets se  vedtektenes § 4-2

Verktøy - lån av :  vi har ikke verktløy til utlån                     

til toppen   

Ventilasjon
Alle lufteventiler (i vinduer, verandadører og ventiler på veggene) skal normalt være åpne sommer som vinter, dette fordi man da får gjennomlufting i leiligheten, noe som forhindrer råte og derved ødelagte vinduskarmer/svartsopp i vegger.
Det bør også være 3-5 cm under dørene til bad og wc – dette for ikke å hindre den naturlige ventilasjon i leiligheten.og på kjøkkenet bør begge ventiler alltid være åpen
Det er ikke lov å ha elektriske vifter koblet til felles kanalen på bad, toalett eller kjøkken
 
Vedlikehold av vinduer
Utvendige sider av vinduene er vedlikeholdsfrie og kun hengsler må smøres. Det må ikke bores i karm eller vindu da dette vil ødelegge isolasjonen og aluminiumsprofilen. Andelseier skal holde innvendig maling vedlike
Nesten alle våre vinduer ble byttet ut i 2010-2011
 
.........  er det noe du ikke fant ? gi gjerne tilbakemelding  til  post@skarerasen2.no 
2019-05-18/ 2020-07-28