Vedlikehold

                                           Det  aktive 10 'året  - 2001 til 2019                                                                                                                                                              

Skåreråsen 2 : 10 - det aktive 10'året - les her

 

                           2019 utarbeidet vi Vedlikeholdsplan 2 (VP2) med oppfølgende Langtidsbudsjett -gjelder for 2020- til 2030                                                  

Planen vil bli presentert på generalforsamlingen 15.april 2020 
Langtidsbudsjettet forteller at det ikke blir nødvendig å heve driftsdelen av felleskostnaden før tidligst 2024. Når rentene øker, øker også felleskostnaden, men driftsdelen skal vi klare å holde:-)
Den første store oppgaven som vi begynner med, er å gjøre parkeringsplassen klar - slik at vi i løpet av 2020 kan få plass og lade omlag 30 elbiler.  Skåreråsen 2 er et gammelt borettslag, men vi følger med og gjøre klar for fremtiden -- for som vi sier  "Skåreråsen to - er et godt sted å bo"
Planen omfatter alt hva som har med bygninger, uteområder og parkering å gjøre. Den blir brukt  som styringsverktøy og underlag for de oppgaver styret setter opp på års-og arbeidsplan.   Planen er utarbeidet av styret.

Vårt borettslag fikk i 2005 utarbeidet en vedlikeholdsplan  (VP1)for tiden frem til 2020.  lanen er fulgt opp og borettslaget har god økonomi                     

Planen omfatter alt hva som har med bygninger, uteområder og parkering å gjøre. Den er brukt  som styringsverktøy og underlag for de oppgaver styret setter opp på års-og arbeidsplan.   Planen ble utarbeidet av BORI. 

2019
Siste poster på vår første vedlikeholdsplan 
Bunnledninger - fra våre kjellere ut til kommunale kummer. Et par meget skjulte problemer gir oss en liten jobb våren 2020
Ny belysning ute og inne
Nytt lys utenfor alle oppganger 
Nytt lys i alle oppganger- sensorstyrt
Nytt lys i alle fellesområder i kjellere - sensorstyrt.
Male oppganger  og nye oppslagstavler
40 andelseiere valgte og bytte entredører 

Våren - sommer 2018 
Taket fikk ny tekking - nye takrenner , nytt tak over inngangspartier
Nye inngangsdører med automatisk døråpner
Nye kjellerdører  - branndører stål med elektronisk lås   
Nye inngangsdører, 

Nov 2017- febr 2018
Nye avfallsbrønner
Fra nov 2017 til febr 2018 bygget vi 3 nye avfallstasjoner med hel nedgravd brønn - type Metro. 
2017 - fra februar til jul - -Våtromsprosjekt vedtatt på generalforsamlingen  2015 og 2016 
Nye bad og toalett,
Soilrør, vannrør og stoppekraner, ventilasjon, kloakutlufting,
Sommeren 2013 foretok vi - i samarbeid med seniorlaget -  noen omprioriteringer i planen og neste store prosjekt blir fornying av soilrør og ny takpapp i 2017
Høsten 2012
Ny altaninnglassing. Prosjektet ble gjennomført iht plan og budsjett og var ferdig april 2013. Obos var prosjektleder
 
Sommeren 2011  ble vi ferdig med utskifting av alle vinduer, i leiligheter og trappeoppganger :-)
Fra 2004 til 2009 ble det byttet ut ca 55 vinduer, øvrige blir byttet i 2010 og 2011.
I styremøte 27.06.2011: LTB  er tatt til etterretning som retningsgivende for vårt arbeid/vedlikehold fram til 2020
Juni 2011 utarbeidet  vi LangTidsBudsjett  (LTB) fram til 2020. Langtidsbudsjettet ble revidert i 2013 da vi gikk over på IN-ordningen, og inntekter splittet opp på drift, avdrag og renter.

Vi har dermed en god prognose på hva som må gjøres og hva det vil koste å bo hos oss.  Styret setter økonomistyring meget høyt og tar budsjettarbeid alvorlig.

Alt gjennomført vedlikehold - kan du lese  her