Protokoller

Protokoll og styrearbeid

Her kan du lese protokoller


  • Protokoller fra styremøter
  • Protokoller fra fellesstyremøter (felles= Skåreråsen 2 og Skåreråsen 3)
  • Generalforsamlinger - både Årsberetning og protokoll
  • Følg med... Se hvilke saker vi arbeider med, se hvilke planer som foreligger

Er styrearbeid noe for deg?

Styrets arbeidsoppgaver er varierte og utfordrende. Arbeidet som styremedlem vil derfor gi deg kunnskap og erfaring på mange områder — alt fra planlegging og organisering av en rehabilitering, til møteledelse, konfliktløsning, økonomistyring, budsjettering, jus og kommunikasjon. 

Det er helt nødvendig at du har tilgang til PC og e-post .   Du må være forberedt på at det kan ta noe tid, men det er lærerikt og gøy. De som sitter i styret får honorar for dette arbeidet av borettslaget. Styrehonoraret bestemmes av generalforsamlingen.
Styret har satt en fordeling som tar utgangspunkt i arbeidsoppgaver og tilstedeværelse på div møtøer og kontorvakter. 

Ta kontakt med valgkomiteen eller styreleder for nærmere informasjon om styreverv og andre typer verv i borettslaget.

Valgkomieen i Skåreråsen 2 brl består av de 5 blokktillitsvalgte: Leder er  richard.rist@scania.no