Styret

IN-ordning i Skåreråsen 2

Individuell nedbetaling av fellesgjeld (I.N-ordning, vedtatt 2012)


Borettslaget har etablert IN-ordning. Dette gir andelseier adgang til å innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld. Etter nedbetaling reduseres kapitalkostnadene (felleskostnader til dekning av renter og avdrag) tilsvarende.

Innbetaling må skje ved terminforfall (vanligvis 30.3, 30.6, 30,9 og 30.12) og minste­beløp er kr 50 000 pr gang. Beløpet må være kreditert BORIs klient­konto senest 10 dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes kan nedbetaling ikke foretas og beløpet blir returnert.

Andelseiere som ønsker å nedbetale andel av fellesgjeld må ta kontakt med BORI minst én måned før nedbetaling, for å inngå avtale om dette.

For andelseiere som ikke har nedbetalt justeres kapitalkostnadene fortløpende i henhold til gjeldende lånebetingelser og avregnes i ettertid mot faktiske påløpte renter og avdrag

Dersom  fellesgjelden er nedbetalt er den månedelige driftskostnad  fra 01.01.16: For 4 roms leilighet ca kr 3000.- uten parkering.