Prosjekter

Prosjektnytt 2-2015

Publisert: 1 des 2015


Styret har engasjert OBOS Prosjekt for å bistå borettslaget ved utarbeidelse av beskrivelse og innhente tilbud på innvendig reparasjon av avløpene som tidligere vedtatt. I forbindelse med beskrivelsen ble det gjennomført en befaring i borettslaget hvor en overflatisk kartlegging av status ble utført. Etter denne befaringen anbefaler OBOS Prosjekt borettslaget å vurdere en annen løsning, som er mer helhetlig for borettslaget.

Det anbefales å vurdere en utskifting av både vann og avløpsrør inklusive sluk, samt bygge tette baderom og wc-rom. les mer