Årets informasjonshefte - eller som mange kaller det 

"Håndbok for Skåreråsen 2 brl"

kan du nå lese  - ved å klikke her