Protokoller

Fellesstyremøter

Fellesstyret for Skåreråsen II og III brl. skal behandle saker som angår begge borettslag.


§6: Fellesstyret for Skåreråsen II og III brl. skal behandle saker som angår begge borettslag. Det består av samtlige styremedlemmer i de to borettslagene, og konstitueres hvert år direkte etter at begge borettslag har avholdt generalforsamling.

Som styreleder og sekretær for fellesstyret skal være styreleder og sekretær fra et av borettslagenes styre. Disse verv skal veksle mellom de to borettslag hvert år


2021 - Skåreråsen 3 administrator


2020- Skåreråsen 2 administrator 

Elbil prosjekt 2-1 som var kabel fra Trafo i Skårerlia ned til parkeringsplassen og avsluttet i felles fordelerskap - var foreløpig  siste feiles prosjekt - 
Referat fra fellesstyremøte 19.10.2020 på Lørenskog Hus - Framtia -- 
Notat - referat fra møte 19.10.2020 
Fellesoppgaver -gjennomført fra 2008

I tillegg har det være jobbet med tekst til nye skilt på p-plassene våre 
Notat fra møte på benken 16.06.2020  
Notat ti/fra møte på Larsens plass 06.05.2020 
Referat fra fellesmøte 10.03.2020
Referat fra fellesmøte 13.01.2020


2019 - Skåreråsen 3 administrator-- 

Skåreråsen 3 har ikke innkalt til noen møter i 2019


Skåreråsen 2 har tilrettelagt for og innkalt til flg møter om Elbil  I 2019

Notat 13– til møte 27.08.2019  avslutning prosjekt del 1  -- påbegynne prosjekt del 2

Notat 12– arbeidsmøte  møte (bso-ak)…sendt 19.06

Notat 11– referat fra møte 11.06.2019-   sendt 14.06 - -igangsetting prosjekt del 1

Notat 10—til møtet 11.06.2019 .

Møte 09 -  06.02.2019  m plan med konkrete vedtak og fremdriftsplan


2018- Skåreråsen 2 administrator - stor aktivitet for å komme frem til en mulighet for å lade elbiler

og vi har hatt mange arbeidsmøter

  • gjennomgang og litt opplæring i styreportal -
  • gjennomgang av vedlikeholdsplan og skjemaoppsett som kan være et enklere daglig verktøy.
  • møte hvor også Skårertoppen 2 var med, hvor vi gav hverandrer tips i bruk av styreportalen.
  • møte med gjennomgang av parkeringen. Få 6 plasser til lading for elbiler og hvilke ekstra plasser vi måtte ta inn. SÅ3 gav 4 plasser og SÅ2 gav 2 plasser.
  • møte om vaktmester og snøbrøyting ..
    nok å gjøre, det er utvekslet mange e-poster i fellessakene.

Innkalt til møte 11.04. - bare en sak  "Snødeponi" - om vi vil det eller ei, snøen fyller og må legges et sted

Det har vært totalt 10 møter i elbil saken -- 
Konkurransegrunnlag for anskaffelse og etablering avladeanlegg er sendt ut beg dec 2018.  
Arbeidet med å sjekke om vi kan bruke gammel kabel fra trafo i Skårerlia er igangsatt jan 2019 

Møte 8 om Elbil .- miniseminar v Smartly

Møte 7 om Elbil  10.10.2018

Møte 6 om Elbil 03.09.2018

Møte 5 om Elbil 07.03.2018

Møte i Skårer Kirke med alle garasjeeiere 24.01.2018

Møte 3 om Elbil:-09.01.2018 -- her var også Skårertoppen 2 tilstede

Møte 2 om Elbil:- 13.12.2017

Møte 1 om Elbil - 01.11.2017


2017 - Skåreråsen 3 administrator

Det har vært holdt en rekke uformelle møter mellom styrelederne og ny styreleder fra SÅ3  har vært innom på møte med SÅ2 blokktillitsvalgte - og senorlag- 

Det er skrevet enkle arbeidsnotat som er delt med styrene

Møte for fellesstyret i SÅ2 og SÅ3 -  30.01.2017 i Skårer Terrasse 11.

Det var egentlig Skåreråsen 2 som inviterte til møte for å få en løsning på traktor. Etttersom det er "ulike år" ønsket Skåreråsen 3 at møtet skulle være hos dem!

Referat fra møtet med forslag og vedtak -  kan du lese her og det konkrete vedtak finner du herunder
Vedtak Begge styrene møtte fulltallig opp for å diskutere forslag til fremtidige løsninger for traktoren. På slutten av møtet ble følgende enstemmig vedtatt.

Fellesstyret er blitt enige 30.01.2017 om å fortsette dagens avtale.

Vi er enige om å fortsette 40/60-fordelingen av traktor. Vi følger vårt vedtak fra 17. mars 2014, og SÅ2 betaler 1500 kroner for reparasjonene som ble gjort på traktoren i 2016. Alle faste kostnader fortsetter å fordeles 40% SÅ2 og 60% SÅ3. Vedlikeholds- og forbrukskostnader fordeles etter bruk. Hvis traktoren havarerer og reparasjonskostnadene overstiger traktorens verdi eller reparasjonskostnadene er så store at man ikke kan forsvare videre bruk av traktoren, skal traktoren vrakes. I et slikt tilfelle kan ingen av borettslagene holdes ansvarlig for et eventuelt havari. 


2016 - Skåreråsen 2 administrator


2015 - Skåreråsen 3 administrator

Skåreråsen 2 sendte 26.07.2015  flg. e-post

hei, 
tiden går,  vi (Skåreråsen 2)  viser til sak 48/2014 17.11 -  kan ikke forstå at vi ikke forlengst har fått invitasjon til fellesstyremøte i 2015. -
 
Vi foreslår derfor fellesstyremøte 24.08 kl  1915 – her eller der??
 
Vi mener at SÅ3 bør sette opp sakslisten med div underlag slik at alle kan forberede seg godt til møtet. Vi kan selvfølgelig bidra med noe underlag dersom det er ønsket.
 
Stikkord ................. osv 
....langt om lenge fikk vi årets eneste fellesstyremøte 07.09.2015

2014 - Skåreråsen 2 administrator


2013 - Skåreråsen 3 administrator


2012 - Skåreråsen 2 administrator


2011 - Skåreråsen 3 administrator


2010 - Skåreråsen 2 administrator