Å bo hos oss

Garasjer -- våre rekkegarasjer 1-67

Det er (jan 2018 - 25 garasjeeiere i Skåreråsen 2 brl


Bakgrunn / historikken for garasjene -- garasjelaget

Vi har 67 garasjer – bygget i begynnelsen av 80ti årene – 1982? – så garasjene er om lag 35 år

Den gang fikk alle tilbudet om å kjøpe seg inn i garasjelaget

Det er i dag 25 garasjeeiere for SÅ2 og 42 for SÅ3 stemmer nesten med den fordeling i har i alt 40/60 når det gjelder garasjer er
den altså ca 37 / 63%

Av en eller annen årsak ble det slutt på garasjelaget i 1996-7 –

Regnskapet gikk da inn i borettslagenes ordinære regnskaper
Det var noen penger på bok (som det het den gangen) – som ble brukt til nytt takpapp i ca 2004/5

Dagens drift – betales via månedskostnad – -det garasjeeier betaler litt mer enn for vanlig uteparkering -- som gjelder for 75 % av alle beboere har.

I SÅ2 betaler Garasjer kr 100.- uteparkering  kr 75
Dvs  tillegget er på kr 300 

Dette beløpet skal dekke lys – (ikke til elbil, eller arbeidsmaskiner) det skal dekke forsikring og beis hvert 3.år –

Fjerning av snø fra takene
SÅ2 har vi en form for «skyggeregnskap» for fjerning av snø på takene --- garasjeeierne -
Så har vi i ett år betalt kr 20/25.- ekstra pr måned for å ha penger til å fjerne snø av takene – dette beløp kommer i SÅ2 -- på igjen fra 01.07 i år
Denne økningen kom 1.juli 2015 – det ble ingen brøyting den kommende vinter så vi stoppet betalingen fra 1.juli 2016 – og vi har ca kr 6000 til årets brøyting – så fra 01.07 blir det igjen en økning på kr 30.- for oss
SÅ3 spørsmål ? betaler kr .. for garasje og evt  fjerning av snø fra tak

Dersom det skal gjøres noe ekstra på garasjene (tak, sette fast løse bord, tette lekkasjer, fjerne grønske og gress fra takpappen, rense takrenner mv) må eierne betale og det er eierens ansvar å holde vedlike egen garasje – styrene ordner økonomien – ikke det praktiske arbeid.
Dersom en garasjeeier med dårlig vedlikehold skaper problemer for nabo-garasjen – kan styrene gi varsel og igangsette arbeidet på denne eiers regning

Seniorlaget i SÅ2 - har siden 2008  tatt det meste av dette arbeid på garasjen – det kommer ikke til å fortsette- gutter blir også eldre – alle eiere har et ansvar, og mange har nok hoppet litt for lett over dette -----------------
Også en senior fra SÅ3 har vært med renset rennen bak garasjer og hjulpet naboer med beise – beklager om jeg ikke har alle med her -

Kilde:
Jeg har konfr med Frank Hagen som var med i første garasjelag-byggekomiteen og i garasjestyret i mange mange år. Selv har jeg vært heldig garasjeeier fra dag enn.

2018-01-25 / bso