Å bo hos oss

Felling av trær

Spørsmålet kommer av og til opp   - vi hadde en bred behandling av saken aug 2016 


Evt Trefelling på borettslagets område - saksbehandlingsregler

Hvordan behandle saker om trefelling (saksbehandlingsregler)

●Kan ikke se at vi har noe umiddelbar behov for å felle trær, alle trær er friske.

●Evt. syke/råtne trær må felles etter behov for å unngå ulykker.

●Dersom noen andelseiere ønsker at noen trær skal felles må styret informere alle i blokken, fordi alle skal gis mulighet for å uttalelse. Når det gjelder tunet er ”alle eiere”,  dvs. alle 5 blokker må informeres og gis mulighet for uttalelse.

●Det godtas ikke ”jeg har bare X timers sol” – da må vi sjekke sollyset og dokumentere hvorfor – vi kan jo ikke flytte på blokken eller midtveggen i altanene.

Dersom styret avslår ønske om å få fell trær kan andelseier fremme forslag for generalforsamlingen, varsling som over.

Vedtak

Regler for behandling av ønske om felling av trær godkjennes med flg merknader:
Dersom noen trær skal felles sendes forespørsel til Nitor og vi venter til de får tid.Det må unngås at det koster 10-15.000 å få fellet tre.

2016-08/