Å bo hos oss

Dugnad

Vi kan bestille firma til å gjøre alt som skal gjøres, men det koster penger, mye penger. Vi kan gjøre noe selv, og det gjør vi! Men ofte er det de samme andelseiere som er med på dugnad og dermed gjør det rimeligere for alle å bo i vårt borettslag.
Det er dog fult mulig f.eks. og sette en pris på dugnaden, og de som ikke jobber dugnad kan få dette som påslag i felleskostnader (husleie) kommende år.