Skåreråsen II Borettslag ble bygget i 1966

Laget består av 108 leiligheter fordelt på 5 blokke. 

Det er 8- 1 roms, 52- 3 roms og 48- 4 roms leiligheter. 

Skårer Terrasse 6-8-10, Skårer Terrasse 12-14-16,

Skårer Terrasse 18-20-22 , Skårerlia 16-18 og

Skårerlia 20-22.

De fleste andeler har en parkeringsplass.  Plassene er 2,5 m * 5 m, så en Tesla som er 2,27 bred kan altså ikke parkere her:-)

Det er ikke tillatt å lade elbil i garasjene - det er ikke strøm nok.

I tillegg disponerer laget noen få ekstra plasser, slik at andelseiere har mulighet for å søke om ekstra plass pt har vi ingen ledige plasser. En ekstraplass er en midlertidig plass som kan sies opp med meget kort varsel.
Sammen med Skåreråsen 3 brl disponerer vi 18 gjesteparkeringsplasser.

På øverste del av parkeringsplassen har vi bygget garasjer. Disse garasjer ble satt opp av beboere selv og eies derfor av de som har bygget dem eller kjøpt dem av andre. Elbil kan ikke lades i garasjen.
Ingen andeler har mer enn en fast biloppstillingsplass, enten garasje eller vanlig p-plass. 
Ingen fungerende motorvarmere. For øvrig har vi en rimelig parkeringsavgift, pt kr 75.- pr mdr. Ekstraplass kr 500.- pr mdr

22.oktober 2019 åpnet vi de første ladestasjoner for elbil .... se også "Elbil-siden"

Det er plass til at 6 biler kan stå å lade  - altså ikke faste plasser:-)   - de faste plasser kommer høsten 2020!
Du må ha brikke fra Fortum Charge & Drive for å lade, når du har skaffet deg brikken må du registres via styret. 

Og vi går videre, planen er å bygge 34 elbilplasser  sommer og høst 2020 - det er prosjekt 2.2

Bestilling for å få strømkabel fra Trafo i Skårerlia ned til parkeringsplassen er sendt - og betalt :-) Det er Prosjekt 2.1.

Vi er så heldige at vårt prosjekt faller sammen med et prosjekt Hafslund har for å legge nye sterkstrømskabler i vårt område og dermed betaler Hafslund det meste av gravingen for å legge ned våre 2 kabler sammen med  deres 3 kabler :-) 

Når kablene er lagt begynner vi umiddelbart på prosjekt 2.2 


For øvrige spørsmål henvises til siden  Vedlikehold og  "Ofte Stilt Spørsmål - OSS "   og ikke minst til nye andelseiere "Velkommen til oss" 

Infohefte til beboere -- Skåreråsen 2 borettslag 2019-- les her  -

Snøbrøyting i Skåreråsen 2 brl